J.A. Weddings – för en lustfylld bröllopsplanering

Här listar jag några exempel på mina tjänster och priser. Jag börjar alltid med ett första, förutsättningslöst möte där ni får berätta om era tankar och vad ni behöver hjälp med. Efter mötet mailar jag ett förslag på upplägg och om allt känns bra börjar vi planera er bröllopsdag.

Bröllopskonsultation, 5000 kr
För er som vill planera och boka allt själva men som vill ha ett bollplank, checklistor samt tips på duktiga leverantörer som passar er.
I priset ingår

  • Ett personligt möte
  • Kontaktuppgifter till duktiga leverantörer som ni kan känna er trygga med.
  • Planeringsverktyg i form av bl.a. checklistor och avstämningar samt fri mail- och telefonkontakt fram till er bröllopsdag.

Koordinering av bröllopsdagen, 5000 kr
För er som vill planera bröllopet själva men ha en koordinator på plats under bröllopsdagen. Jag stämmer av med leverantörer, har koll på när allt händer och vem som gör vad. Min främsta uppgift är att se till att allt flyter på och att ni kan slappna av och njuta av er dag. I priset ingår:

  • Två möten
  • Upprättande av tids- samt körschema och checklistor.
  • En koordinator på plats under hela bröllopsdagen.

Hel- eller delkoordinering, pris på förfrågan
För er som vill ha ett skräddarsytt bröllop helt efter era önskemål men som kanske inte har tid eller möjlighet att samordna allt. Ni kan få hjälp med all praktisk planering och bokningar eller utvalda delar.
Vi börjar med en kostnadsfri konsultation där ni får berätta om vad ni vill ha hjälp med och sedan återkommer jag med ett förslag.